Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford
Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford
Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford
Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford
Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford

Modele współpracy

Outsourcing funkcji

optymalizacja procesów, zwłaszcza finansowo-księgowych oraz HR w kontekście możliwości zlecenia pełnienia funkcji lub tworzenia ramienia korporacyjnego (np. sprzedaży, sieci serwisu etc.) podmiotom zewnętrznym;

WIĘCEJ

Doradztwo Klasyczne

Pełnienie funkcji doradczych dla Zarządów, Właścicieli, Kadry Menedżerskiej różnego szczebla, polegających na uzupełnianiu i transferze know-how (wspieranie wiedzą, radą, doświadczeniem, analizami i ich interpretacjami, case study, coachingiem oraz mentoringiem);

WIĘCEJ

Interim Management

Pełnienie funkcji (zatrudnienie) menedżerów czasowych, zawarcie kontraktu terminowego na czas realizacji konkretnych zadań. Właściwie dobrany ekspert wspiera właścicieli i kadrę zarządzającą w dokonaniu oceny stanu faktycznego firmy. W oparciu o tę wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji. Interim Manager, wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu. Zawsze celem jego pracy jest podniesienie wartości firmy.

WIĘCEJ