Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford
Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford
Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford
Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford
Łączymy wieloletnie doświadczenia doradcze, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach consultingowych z doświadczeniami menedżerskimi
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" Henry Ford

Interim Management

img200

Pełnienie funkcji (zatrudnienie) menedżerów czasowych, zawarcie kontraktu terminowego na czas realizacji konkretnych zadań. Właściwie dobrany ekspert wspiera właścicieli i kadrę zarządzającą w dokonaniu oceny stanu faktycznego firmy. W oparciu o tę wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji. Interim Manager, wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu. Zawsze celem jego pracy jest podniesienie wartości firmy.

Interim Manager pracując w Państwa firmie:

 • okresowo wzmacnia lub uzupełnienia zarządzanie w całej firmie lub w poszczególnych jej działach,
 • usprawnia realizację poszczególnych procesów biznesowych,
 • identyfikuje i eliminuje słabości w działaniu firmy.

Najczęstsze sytuacje, w których menedżerowie kontraktowi mogą okazać się niezbędni:

 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie do zmiany struktury własności firmy,
 • zbudowanie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji nowych zadań dotychczas nie realizowanych przez firmę, w szczególności określenie zadań nowych działów, dobór i szkolenie pracowników oraz integracja nowych struktur z resztą firmy,
 • stworzenie nowej perspektywy rozwoju firmy poprzez określenie jej obecnego miejsca i dróg rozwoju i zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji,
 • sytuacje kryzysowe,
 • konieczność zastąpienia nieobecnego menedżera (choroba przewlekła, urlop bezpłatny, szkolenie, zgon),
 • wsparcie konkretnego menedżera fachową wiedzą i doświadczeniem,
 • zbudowanie profesjonalnego zespołu do pracy nad konkretnym projektem i poprowadzenie tego zespołu.

Korzyści dla firmy:

 • możliwość współpracy z najlepszymi menedżerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie na różnych szczeblach, gotowymi podjąć pracę w ramach kontraktów czasowych,
 • poważna oszczędność czasu i pieniędzy niezbędnych do przeszkolenia i zatrudnienia nowego pracownika na umowę o pracę,
 • czerpanie z wiedzy doświadczonego menedżera – menedżerowie kontraktowi pracując dla Państwa organizacji chętnie dzielą się zdobytą dotychczas wiedzą i doświadczeniem, trwale wzbogacając zasoby firmy,
 • pozyskanie menedżera o optymalnych kwalifikacjach wyłącznie na czas niezbędny do zrealizowania konkretnego zadania – rozwiązania konkretnego problemu,
 • brak stosunku pracy i wynikających stąd obciążeń kosztowych i socjalnych,
 • możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu,gwarancje VIDENWAY Group.

Na zlecenie Klienta w okresie trwania projektu INTERIM MANAGEMENT, zespół ekspertów VIDENWAY dokonuje doboru menedżera docelowego (rekrutacja wewnętrzna lub zewnętrzna)według ściśle określonych kryteriów pod kątem właściwych kompetencji i doświadczeń, który po okresie wygaśnięcia kontraktu, przyjmując transfer know-how, będzie w stanie dalej zarządzać firmą/działem samodzielnie.

Dzięki dużemu doświadczeniu w skutecznej ocenie kompetencji, firma VIDENWAY Group rekomenduje swoim Klientom profesjonalnych i wiarygodnych biznesowo ekspertów, udzielając gwarancji na ich usługi.